Carsten Worch


   - Hvorfor socialdemokrat?


   - Hvem er Carsten?


   - Læserbreve


   - Find Carsten på Facebook


   - Skriv til Carsten


Jeg tør at love at jeg vil arbejde for Starup

Med risiko for at blive beskyldt for at være sognerådspolitiker, så tør jeg godt stå ved, at Starup er min hjemby og at jeg vil gøre hvad jeg kan for at hjælpe. Starup er ved at udvikle sig fra landsby til bydel. Når den nye udstykning er på plads har Starup et større befolkningstal end Gram. Jeg har igennem tiden været involveret i flere tiltag i Starup omkring trafik og jeg synes at der har været en tendens til at glemme infrastrukturen i de udstykninger der har været. Det skal være slut. Der er også store muligheder for udvikling af Starup, jeg tænker her på storparceller, idrætsfaciliteter og butikker     Copyright© 2009 worchman.dk