Carsten Worch


   - Hvorfor socialdemokrat?


   - Hvem er Carsten?


   - Læserbreve


   - Find Carsten på Facebook


   - Skriv til Carsten


Læserbreve:

En milliard million

Det er meget svært at forholde sig til de tal som Haderslev kommune siger der mangler i kassen. Men værre er, at man ikke har fuldt overblik over hvordan hullet er opstået. Finanskrisen, med bl.a. flere arbejdsløse kan kun tilskrives omkring 10 % af de 250 – 300 mio kr. Der må sidde nogle ledere i kommunen med meget røde ører og det viser desværre, at tillid er godt, men kontrol er bedre. Især når man har med mennesker at gøre, der ikke er deres ansvar voksen. Det nye byråd skal sikre at denne kontrol genoprettes, og så skal hullet lukkes, så vi kan begynde at se frem ad og ikke hele tiden skal slukke økonomiske ildebrande. Socialdemokraterne har ikke kørt bilen i grøften, men vi vil gerne være med til at hive den op igen, men skift lige chaufføren !.

Har byrådet styr på klodserne ?

Hvis man giver en æske lego til et treårigt barn, så tager barnet klodserne ud og bygger dem op på en vilkårlig måde. Når det samme barn er 7 år, så tager det fat i byggevejledningen og laver den færdige legofigur. Det er en naturlig udvikling, at vi mennesker lærer at følge en plan for at opnå et mål.

Det er ikke det vi oplever lige nu. Haderslev har nedlagt skoler, de har sparet på børneområdet og senest har et borgerligt flertal ”fredet” institutioner i landområderne. Alt sammen uden at der ligger en strategi bagved.

Det er naturligvis valgkampen der er startet, men det er altså for tidligt !. Der er lang tid til november, og vi kan ikke have et byråd der handler irrationelt 8 måneder før et valg.

Så opfordringen herfra er, at nu bør I stoppe op, og undlade at foretage flere ændringer før der ligger en langsigtet plan for området som er både visionær, gennemtænk og besluttet med bredest mulig opbakning.

Inden jeg bliver angrebet af forældre fra landsbyerne, vil jeg skynde mig at skrive, at jeg absolut ser ”børnehuse” som en god løsning. Men som forældre vil jeg være mere tryg ved, at beslutningen træffes som led i en større plan.

Jeg har valgt at stille op til byrådet for Socialdemokraterne, fordi de har en stærk vision på området. ”Europa’s bedste børnekommune” har ligget i baglommen længe, tag den op, og få gang i planlægningen.

Skolestart

Så er vore børn startet i skole, som forældre er det både spændende men også bekymrende. Hvordan vil de klare sig, vil de blive moppet, lærer de noget ?

Skolestarten er vigtig. Her støbes fundamentet til resten af livet. De skal lære de basale ting, som at læse, regne og formulere sig. Det er også her at den sociale forståelse skabes, at fungere i et fællesskab og acceptere at der stilles krav.

I Starup starter der 28 børn i den ene klasse, og 27 i den anden !

Hvis vi skal sikre børnene en god skolestart, bør vi investere i indskolingen. F.eks. kan en 2 sporet skole have 4 spor fra 0 til 3 klasse, vi kan gøre SFO gratis indtil kl. 14.00, Vi kan integrere børnehave, SFO og indskolingen.

Der er mange muligheder. Vi bør overveje og undersøge, om ikke en investering i indskolingen, medfører et mindre ressourceforbrug i fremtiden.

Carsten Worch

Byrådskandidat for Socialdemokraterne     Copyright© 2009 worchman.dk