Carsten Worch


   - Hvorfor socialdemokrat?


   - Hvem er Carsten?


   - Læserbreve


   - Find Carsten på Facebook


   - Skriv til Carsten


Jeg tør at sige at der er embedsmænd i Haderslev der har misbrugt vores tillid

Jeg er rystet over de budget overskridelser vi ser og som er med til at forringe kommunens økonomi. Vi har haft et par sager som lugter langt væk af embedsmisbrug. Det nuværende byråd har aflagt sig, en del af budgetkontrollen og det har vist sig at være en dårlig ide. Vi skal have genindført denne kontrol, så vi kan kontrollere det som i sidste ende er vores ansvar.     Copyright© 2009 worchman.dk