Carsten Worch


   - Hvorfor socialdemokrat?


   - Hvem er Carsten?


   - Læserbreve


   - Find Carsten på Facebook


   - Skriv til Carsten


Jeg tør at påstå at indskolingen er den vigtigste

Ved at øge ressourcerne i indskolingen, f.eks. ved at tilknytte en pædagog til hver klasse. Er der bedre mulighed for at tage hånd om det enkelte barn. Indskolingen er der hvor fundamentet for fremtiden skabes og ved at øge indsatsen her, er det min holdning at vi senere får børn og unge der har brug for mindre hjælp, støtte, og specialundervisning.     Copyright© 2009 worchman.dk