Carsten Worch


   - Hvorfor socialdemokrat?


   - Hvem er Carsten?


   - Læserbreve


   - Find Carsten på Facebook


   - Skriv til Carsten


Jeg tør at stille op til byrådet før pensionsalderen

I det nuværende byråd er kun 5-6 personer under 50 år, alt respekt for de ældre, men det er vigtigt at have politikere i Haderslev der ved hvad de taler om, når snakken går på skoler, fritidsordninger, daginstitutioner og de unge. Lige så væsentligt er det at involvere de mennesker der dagligt arbejder med områderne, jeg tænker her specielt på Erfa grupper bestående af medarbejdere og erfa grupper bestående af forældrerepræsentanter, der kan bistå politikerne med oplysninger og input til de beslutninger der skal træffes.     Copyright© 2009 worchman.dk