Carsten Worch


   - Hvorfor socialdemokrat?


   - Hvem er Carsten?


   - Læserbreve


   - Find Carsten på Facebook


   - Skriv til Carsten


Jeg tør at sige at skolestrukturen i Haderslev skal revideres.

Haderslev er en af de kommuner i regionen der bruger flest penge pr. barn, vi har det største antal skoler og det lider alle vore skoler under. Vi skal i Haderslev have en strukturdebat, hvor alt er i spil. Dette skulle gerne munde ud i en flerårig plan der bringer kommunens skoler og daginstitutioner ind i det 2100 århundrede, frem for at bombe dem tilbage til 50’erne. Debatten skal iværksættes nu og kan ikke udskydes, hvis vi skal have rettet op på økonomien.     Copyright© 2009 worchman.dk